Kondory wschodu online dating sex dating in rodarte new mexico

posted by | Leave a comment

Tacy niestety są - w większości - wykładowcy na całym świecie (nie tylko w PL, to ich największa ułomność, która stawia pod znakiem zapytania ich tytuły naukowe). Niegdysiejszy pracownik czeskiej Akademii Nauk, gdzie był odpowiedzialny za badania ludów pozaeuropejskich.Podczas swoich licznych wypraw badawczych odwiedził 151 krajów na wszystkich kontynentach i jak głoszą plotki zna ponad 17 języków obcych (z których najbardziej egzotyczny to papuaski język plemienia Kumů).Świadczyć ma o tym chociażby dobrze zachowany w suchym klimacie Peru, grób rolnika sprzed 8800 lat.

akademickiej nauki, która sztucznie zaniża wiek kultury z Kotosh, deprecjonując jej rolę wyłącznie do przypadkowego "stanowiska archeologicznego", oraz plasując w czasie na ok. Stingla, choć autor stara się pisać językiem wyważonym i obiektywnym, jak i mojej własnej, i mnie podobnych, ten rodzaj "naukowego szowinizmu" wskazuje jasno na utajone pobudki współczesnej nauki; oczywiście kiedy weźmie się pod uwagę inne wtopy nauki ze świata.

Proces ukrywania "tej wiedzy" trwa od setek lat a może i więcej, jednakże ludzie władzy są "tylko ludźmi" a więc mieli prawo przeoczyć to czy siamto.

Minusem nagłośnienia przez Göbekli Tepe, stanowisku archeo sprzed co najmniej 12 tyś. na terenie dzisiejszej Turcji (dawna Azja Mniejsza). "naukowcy" naturalnie "akademiccy" wywożą po kawałku "problematyczne" elementy tejże pre-mezopotamskiej, pre-egipskiej, kultury, w nieznanym celu i kierunku, jak np. Coraz bardziej - w moich oczach - upodabniająca się do Inkwizycji z czasów Galileusza?

Będąc na studiach wkurzało mnie, kiedy rzekomi doktorkowie czy profesorzy, tłukli nam (żakom) do głowy, że każdy winien trzymać się swojej szufladki (czyż nie tym są odrębne seminaria magisterskie?

) i nie daj licho, wkraczać na terytorium zasiedlone przez głosiciela innej doktryny, zupełnie jak gdyby nie łączył nas wspólny kierunek: filozofia, lecz jakby każdy z nas był obcym ciałem w akademickiej przestrzeni kosmicznej.

Leave a Reply

  1. extreme dating 2016 1400mb 18-Oct-2017 10:32

    With any large international city comes certain elements that make life and living tough.

Free camchat adhd